Holter EKG

EKG spoczynkowe nie daje pełnego obrazu zmian, a jedynie ich wycinek. Badanie EKG metodą Holtera pozwala stwierdzić mi.in. zaburzenia rytmu serca, czy ocenić rytm serca po wszczepieniu rozrusznika. Badanie wykonuje się także szukając przyczyn napadów duszności, omdleń i kołatania serca

Holter EKG (badanie EKG metodą Holtera) to długotrwała, (minimum 24-godzinna)ciągła rejestracja aktywności elektrycznej serca  – czyli w uproszczeniu: trwające przez wiele godzin badanie EKG)

Podstawowym wskazaniem do wykonania badania jest jakiekolwiek arytmia czy  też podejrzenie jej występowania.

Najczęstsze sytuacje, w których zlecamy wykonanie badania:

Badanie polega na założeniu pacjentowi aparatury rejestrującej. Po uprzednim przygotowaniu skóry na klatce piersiowej badanego przykleja się elektrody połączone przewodami do urządzenia rejestrującego EKG (niewielkie pudełko).

Istotne jest utrzymywanie aktywności fizycznej w czasie badania celem stwierdzenia reakcji serca na wysiłek fizyczny oraz wszystkich zwykłych czynności, łącznie z pracą zawodową.

Klasyczne i powszechnie stosowane aparaty do badań holterowskich wyglądają tak:

  1. W gabinecie wykorzystujemy najnowocześniejszy i najwygodniejsze dla pacjenta urządzenia rejestrujące.
  2. Wygoda w noszeniu urządzenia przekłada się na jakość uzyskiwanego zapisu.
  3. W gabinecie mamy możliwość uzyskania zapisów 24 – 48 – 72 godzinnych, ale także zupełnie unikalna możliwość ciągłej rejestracji zapisu EKG przez nawet 14 dni!

Kwestia tzw. Holtera 12-odprowadzeniowego:

Wykonanie 24-godzinnego badania EKG w układzie 12 – odprowadzeniowym jest potrzebne niewielkiej grupie pacjentów. Badanie należy wykonywać w celu identyfikacji takich zjawisk EKG, które nie są możliwe do oceny na podstawie holtera 3 odprowadzeniowego. Zazwyczaj dotyczy to pacjentów kwalifikowanych do ablacji arytmii nadkomorowych lub komorowych, ponieważ 12-odprowadzeniowa rejestracja pozwala na najpełniejszą identyfikację rodzaju arytmii oraz lokalizacji jej pochodzenia. W związku z powyższym holter 12 – odprowadzeniowy nie powinien być stosowany rutynowo, u wszystkich pacjentów. Decyzję o konieczności wykonania badania powinien podjąć lekarz kardiolog.

Oczywiście posiadamy sprzęt do wykonania tzw. zapisu 12-odprowadzeniowego.