Próby wysiłkowe

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa( test wysiłkowy, stress test) jest badaniem, które ma na celu zdiagnozowanie przyczyn bólów w klatce piersiowej, ocenę skuteczności prowadzonego leczenia niewydolności serca lub określenie rokowania pacjenta po przebytym zawale . Podczas badania pacjent z przyklejonymi elektrodami na klatce piersiowej ćwiczy na ergometrze lub chodzi na bieżni. W trakcie próby wysiłek fizyczny, który wykonuje pacjent jest stopniowo zwiększany. Podczas testu wykonuje się badanie elektrokardiograficzne (EKG), dzięki przyklejonym elektrodom, monitoruje się ciśnienie tętnicze, czy stopień wysycenia krwi tlenem

Jakie są wskazania do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej?

  1. Przy podejrzeniu choroby wieńcowej u pacjentów ze średnim ryzykiem jej wystąpienia (ryzyko określa lekarz). Badanie ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby wieńcowej. Choroba wieńcowa charakteryzuje się niedostatecznym ukrwieniem serca, spowodowanym zwężeniem tętnic wieńcowych (naczyń zaopatrujących mięsień sercowy w krew).
  2. U chorych na niestabilną chorobę wieńcową, u których nie występują zmiany w EKG podczas bólu w klatce piersiowej.
  3. W celu oceny rokowania u pacjentów po świeżo przebytym zawale serca.
  4. Badanie dotyczy zarówno pacjentów, którzy byli leczeni w sposób inwazyjny, jak i pacjentów, którzy nie zakwalifikowali się do powyższego leczenia. Badania nie można przeprowadzić wcześniej, niż po drugiej dobie od wystąpienia zawału serca.
  5. U pacjentów z niedomykalnością zastawki aortalnej serca lub z blokiem serca stopnia III (blok przedsionkowo-komorowy) badanie przeprowadza się, aby ocenić wydolność fizyczną pacjenta.
  6. U pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca badanie ma na celu zbadanie jego funkcjonowania.

Wykonanie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej ma na celu określenie stopnia zaburzeń przepływu krwi przez naczynia wieńcowe i ustalenie dalszego postępowania – obserwację pacjenta i badania kontrolne lub wprowadzenie leczenia farmakologicznego lub inwazyjnego.